اساس نامه شرکت

اساس نامه خانه مبل سومریا:

بسمه تعالی
خانه مبل سومریا به عنوان سازمانی با شرح خدمات طراحی ساخت و عرضه مبلمان و دکوراسیون منزل با هدف جلب رضایت مشتریان
و بهبود مستمر در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، نظام کیفیت خود ار بر اساس الزامات مدیریت کیفیت یکپارچهIMS
سیستم مدیریت کیفیت عمومی ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتری مبتنی بر
استانداردهای بین المللی :
Iso 10002:2004 ;iso14001:200;  iso9001:2008 ; ohsas18001:2010 ; iso16817:2012

و الزامات مشتری طرح ریزی نموده و به شرح زیر اعلام میدارد:
1 – جلب رضایت مشتریان از طریق درک و تامین الزامات مربوط به محصول و نیاز های کمی و کیفی از جمله انجام به موقع تعهدات
2 – اشاعه فرهنگ کار با کیفیت و ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت از طریق آموزش و ایجاد محیط ایمن و مناسب کاری
3 – خلق روحیه خلاقیت در پرسنل در جهت نوآوری در سیستم از طریق دوره های آموزشی و توجیهی
4 – تلاش گروهی برای صرفه جویی در منابع ، بهبود مستمر ، و رسیدن به کاهش ضایعات و رسیدن به سیستم زیست محیطی و افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
5 – اصلاح روش های مدیریتی و اجرایی شرکت در جهت افزایش سطح کیفی محصولات و افزایش بهره وری شرکت
مسئولیت اصلی سیستم مدیریت کیفیت بر عهده م

دیرعامل بوده و قائم مقام مدیریت مسئول حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارائه گزارش به مدیرعامل می باشد. پشتیبان ما در تحقق اهداف مجموعه ،کارکنان دلسوز ، متعهد و آموزش دیده می باشد. ما به نظرات کارکنان خود احترام می گزاریم و آنان را در تصمیم گیری سهیم می داریم.

خواسته های تصریح شده در این خط مشی باید توسط کلیه کارکنان مورد توجه بوده و درک گردد  در تمامی سطوح شرکت لازم الاجرا می باشد. مدیر عامل در پایان هر سال با توجه به نظرات سایر پرسنل خط مشی و اهداف کیفیت سال آینده را تصویب نموده و در جلسه بازنگری مدیریت و نیز هیئت مدیره میزان تحقق آنها را مورد بازبینی قرار می دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.